arquitectura en fusta

Fusta

 ESTRUCTURA DE FUSTA

Proposem un habitatge construït amb estructura de fusta contralaminada amb un alt nivell de confort i un gran estalvi del consum energètic sense renuncia al disseny arquitectònic i adaptat al terreny segons orientacions solars.

La fusta és un dels materials de construcció més nobles que existeixen, és un material renovable i higroscòpic que absorbeix o desprèn part de l'aigua que conté en funció de la humitat i temperatura de l’ entorni en què es troba. Actua per tant com un regulador natural de la humitat, creant ambients molt estables i higromètrics equilibrats. La fusta és un material molt positiu per a la salut ja que el seu camp bioelèctric proporciona un estat d'equilibri en el cos humà,i provoca un vincle emocional amb la natura com a material viu que és.

En el procés de manufacturació i transport de la fusta per l'elaboració dels panells contralaminats i en la posterior posta en obra en produeix un 60% menys d'emissions de CO2 respecte a una estructura convencional.

La fusta es un material lleuger amb una relació elevada entre resistència i pes. Això suposa un 35% menys de pes propi respecte una estructura de formigó prefabricat o in situ. Es un material que treballa bé a compressió i tracció en el sentit de les fibres de la fusta i també té un bon comportament a flexió.

La fusta un mal conductor de la calor, la transmissió cap el interior de les altes temperatures es molt baixa, pel que es pot considerar que la fusta que no ha estat carbonitzada manté les seves característiques resistents en condicions normals, tot i haver patit un incendi. Aquest comportament es la base de una notable resistència estructural al foc.

La fusta es un material durable en el temps i així ho avalen les estructures mil·lenàries que trobem al llarg de la història de l’arquitectura i que encara estan en ple funcionament. Per aquesta durabilitat no es requereix un manteniment ja que la fusta envelleix sense perdre característiques resistents.

Les estructures de fusta s’adapta a qualsevol disseny arquitectònic permetent i fomentant la originalitat dels espais. Els panells de fusta contralaminada permet salvar grans llums sense grans cantells, obertura de grans forats, adaptació al entorn i diferents possibilitats d'acabats tan interiors com exteriors.

Per la seva lleugeresa, composició i facilitat de manipulació les estructures de fusta permeten optimitzar els temps de muntatge respecte a les estructures convencional.

Al ser un sistema constructiu en sec elimina processo llargs de secatge, reduint els problemes associats que això pot comportar.

Davant el convenciment que les estructures de fusta contralaminada es un sistema ideal pels nous conceptes de construcció, es proposen uns models d’ habitatge construïts amb aquest sistema  així com la possibilitat de desenvolupar dissenys adaptats a cada necessitat:

 MODEL SOLID   |   MODEL SIMÈTRIC   |   MODEL BÀSIC  |   MODEL DUE  

 Veure procèss