arquitectura en fusta

Simetric01MODEL SIMÈTRIC

El model simètric es un habitatge dimensionat i pensat per a 4-5 persones amb un disseny contundent, on es divideix el volum en dues zones una de dia, planta baixa i una de nit, la planta primera. En la planta baixa els espai estan pensats per disfrutar de les activitats de forma còmode i eficaç així com establir una bona relació interior i exterior on aquests formen part dels espais de
l’habitatge. S’aprofita els espais que queden entre l'habitatge i els límits de parcel·la per dotar-los de serveis (garatge, piscina, menjador exterior, zones de joc...). La radiació solar es controla mitjançant la volumetria segons l’orientació amb un gran porxo en la zona de la sala, evitant un excessiu escalfament interior al estiu i aprofitant la radiació solar a l’hivern.
La llum natural interior es controla amb el dimensionat de les obertures exteriors i amb la possibilitat de tamisar-la mitjançant elements mòbils exteriors. L'estructura de fusta amb la que estan pensades els dona un alta solubilitat interior que juntament amb la correcta orientació i control de llum natural fan que siguin habitatges d’una alta qualitat de confort.

 Veure model Simètric