arquitectura en fusta

basic1 MODEL SOLID

El model solid  es un habitatge dimensionat i pensat per una família de 4-5 persones, on es divideix el volum en dues zones una de dia, planta baixa i una de nit, la planta primera. En la planta baixa els espai estan pensats per moures de forma còmode i eficaç així com establir una bona relació interior i exterior on aquests passen a formen part dels espais de l'habitatge. S'aprofita els espais que queden entre l'habitatge i els límits de parcel·la per dotar-los de serveis (garatge, piscina, menjador exterior, zones de joc...).
La radiació solar es controla mitjançant la volumetria segons l'orientació evitant un excessiu escalfament interior al estiu i aprofitant la radiació solar a l'hivern. La llum natural interior es controla amb el dimensionat de les obertures exteriors i amb la possibilitat de tamisar-la mitjançant elements mòbils exteriors. El trencament del volum mitjançant porxos i terrasses permet una adequada ventilació creuada a traves de tot l'habitatge. L'estructura de fusta amb la que estan pensades els dona un alta solubilitat interior que juntament amb la correcta orientació i control de llum natural fan que siguin habitatges d’una alta qualitat de confort.

 Veure model Sòlid