arquitectura en fusta

due01 MODEL DUE

El model due es un habitatge pensat per a una familia de 5-6 persones aprofitant totes les avantatges d’una distribució en planta baixa. Es divideix en dues zones una la de dia i un altre de nit permeten una relació d'espais i d'activitat molt marcada i còmode. El trencament de la volumetria dels dos cosos permet crear relacions entre l'interior i exterior incorporant l'espai exterior com un espai mes de l’ habitatge i dotar-lo d’us. Per altra banda aquests moviments permet gaudir de ventilació creuada al llarg de tot l'habitatge influint en la solubilitat del conjunt. La radiació solar es controla mitjançant una pèrgola exterior que amb vegetació, lones etc... ens permet deixar passar el sol a l’hivern i impedir-ho a l’estiu.
El control de llum natural interior es controla mitjançant el dimensionat de les obertures i la possibilitat de tamisar-la mitjançant elements mòbils.
L'estructura de fusta amb la que esta pensada el dona un alta solubilitat interior que juntament amb la correcta orientació i control de llum natural fan que siguin habitatges d’una alta qualitat de confort.

 Veure model Due